Hafslund med mørk fiber i Oslo

Nok en gang bygger Hafslund mørkfibernett i hovedstaden. Denne gangen i fjernvarmetraseene til Hafslund Oslo Celsio.

– Vi skal levere mørk fiber med markedets beste tekniske ytelser. Nettet vårt skal være det mest robuste av dem alle, og vi skal være en tjenestenøytral og operatørnøytral partner for kundene våre, sier administrerende direktør Tore Røraas i Hafslund Fiber.

Selskapet blir, ifølge Røraas, den eneste aktøren som rendyrker levering av mørk fiber i Oslo. Selskapet har siden oppstarten i 2019 rullet ut flere hundre kilometer fiberkabler i hovedstaden. Røraas sier utrullingen skal fortsette i høyt tempo.

Nettverket har en stamnettstruktur som er basert på de mest relevante knutepunktene for datatrafikk i Oslo. Utbygging av kundeaksessene er primært drevet av hvor kundene vil ha dem. 

– Vi bygger dit kundene våre vil at vi skal være. Hafslunds nett dekker både næringstette og folketette områder, sier Røraas.

– Vi skal levere markedets beste fiber. Nettet vårt skal være det mest robuste av dem alle

Dype kabler

– Alt vi bygger av nett legges i bakken, og vi benytter i hovedsak trekkerørene i fjernvarmenettet. Dette sikrer oss suveren dybde og beskyttelse av kablene. De dype føringsveiene er noe av det som gir et skikkelig robust nett, et nett som er mer robust enn der hvor kablene ligger grunnere i bakken eller i luftstrekk, sier Røraas.

Påstanden finner støtte i en rapport fra Vista Analyse fra 2019, utarbeidet for det som den gangen het Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Der framgår det at det oppsto 63 graveskader på landets ulike fjernvarmeanlegg i 2019. Antallet graveskader på infrastruktur for elektronisk kommunikasjon ble samme år beregnet til over 7000.

Rapporten fastslår at ledningsnettet for fjernvarme er nyere, mer solid og bedre dokumentert enn annen nettverksinfrastruktur.

Den typiske kunden

Når vi spør Røraas om hvem som er den typiske kunden for Hafslund Fiber, sier han at det er en telekomvirksomhet som tenker på hvor hyggelig det var å være mørkfiberkunde i Oslo på slutten av 2000-tallet,  og som ser hvor trist det til sammenligning er nå.

– Den typiske kunden er en aktør som ikke får tilgang til ekte, mørk fiber fra de vertikalintegrerte aktørene, altså Telenor, Telia og Globalconnect, men blir henvist til pseudo-produktet «grå» fiber. Eller det er en aktør som irriterer seg over hvordan det er å bli skviset av teleselskapet de er kunde av i dag, som ser hvordan disse stadig bredder produktspekteret sitt og gradvis går mer og mer i konkurranse med sine grossistkunder.

Tore Røraas – Administrerende direktør i Hafslund Fiber

Åpner nytt marked

– Ikke minst merker vi interesse fra aktører som er utsatt for jevnt økende utfordring med stabilitet og kvalitet på fiberlinjer de kjøper fra de vertikalintegrerte teleselskapene som har vridd fokuset over fra å være «dumb pipe»-leverandører til å bli systemintegratører, sier han.

Sist Røraas var med og bygde opp et nett som tilbød mørk fiber i Oslo, dukket det opp flere aktører som bygde tjenester på toppen.

– Det kommer til å ta litt tid før et marked, som er såpass hardt konsolidert og som har redusert tilgang på råvarer, begynner å blomstre igjen. Men det er bare et tidsspørsmål før vi kan forvente å se nyetablering og nyskapning når tilgang til ekte mørk fiber levert fra en operatørnøytral tilbyder er på plass, sier han.

Driftes i Norge

Røraas sier sikkerhet gjennomsyrer alle valgene Hafslund Fiber har tatt.

– Vi bygger uten å måtte ta hensyn til historikk og gamle nett. De sentrale støttesystemene hos oss er utviklet av norske kodere, og driftes på norske servere av et norsk selskap. Nettet vårt er passivt, og inneholder ikke utstyr fra Kina, USA eller andre fremmede stater. Dette gjør at vi har fjernet faktorer som for mange er sentrale temaer i sikkerhetsdebatten, sier Røraas.

Han vil ikke si hvor mange kunder eller aksesser Hafslund Fiber har i dag, men at de har en liten og ubyråkratisk organisasjon som planlegger og ruller ut fiber i rekordfart. Selskapet leverer standardiserte fiberaksesser fra A til B og kundespesifikk skreddersøm med alt som hører med av ekstreme krav til sikkerhet, teknisk ytelse og kvalitet.

Om Hafslund Fiber:

Hafslund Fiber er en del av Hafslund-konsernet som er heleid av Oslo kommune. Vi tilbyr fiberinfrastruktur i Oslo-området, med kapasitet og robusthet til å frakte de enorme datamengdene som kreves i fremtidens informasjonssamfunn – på den tryggeste og mest fleksible måten som er teknologisk mulig.

Denne artikkelen er basert på "Fortum med mørk fiber i Oslo" (Håvard Fossen, https://www.digi.no/artikler/fortum-med-mork-fiber-i-oslo/501691?utm_source=insidetelecom.no&utm_medium=redirect, 28. oktober 2020)

Tjenester