Oslo er Norges knutepunkt nummer én

Oslo er hovedstad også for nettrafikken. En ny rapport fra Nkom stadfester at det er en «stor konsentrasjon av etableringer og sammenknytninger i Oslo-regionen».

Oslo, Norges hovedstad. Her ligger store deler av statsapparatet, her bor det mest folk, og her er det flest virksomheter. Det er også i Oslo du finner brorparten av landets datasentre.

En rapport om Internetts økosystem, publisert av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i februar 2024, stadfester det alle som jobber med fiberbredbånd i Oslo-regionen har kjent til lenge: Oslo er i en særstilling når det gjelder datatrafikken i Norge.

I rapporten slås det fast at det meste av trafikkutvekslingen, herunder den som foregår mellom bredbåndstilbyderne, finner sted i Oslo.

– Oslo er umettelig på bredbånd. En ting er NIX, Norwegian Internet Exchange, som trekker til seg mye trafikk med sine noder i hovedstaden. En annen ting er at det er her du finner den største tettheten av kravstore datakommunikasjonskunder i hele landet, sier salgsdirektør Henrik Fuglevik i Hafslund Fiber.

– Tenk bare på mengden av kritisk og sensitiv informasjon som strømmer gjennom hovedstaden hvert eneste sekund, til og fra virksomheter og myndighetsorganer, fortsetter han.

Skjerpede sikkerhetskrav

Store hemmeligheter krever stor sikkerhet. Og stor sikkerhet, det leverer Hafslund Fiber til gagns.

– Vi anser nettet vårt for å være det mest robuste fibernettet som er bygget i Norge noen gang. Det er i stor grad bygget i fjernvarmetraseene, hvilket betyr at kablene ligger dypere og bedre beskyttet enn andre fiberkabler.

Hafslund Fiber tilbyr et rendyrket svartfibernett, utviklet med tanke på levering av mørk fiber.

– Et passivt nett uten elektronikk er det som foretrekkes av både offentlig forvaltning og sikkerhetsmyndighetene. I motsetning til det som har vært vanlig hos de fleste teleselskapene de siste 10-15 årene, er ingen del av systemene våre utkontraktert. Kjernesystemet er norskutviklet og driftes på norske servere av norsk selskap på norsk jord, forklarer Fuglevik.

Denne kompromissløse tilnærmingen til kvalitet og sikkerhet, er noe som får gehør hos et stadig økende antall kunder i privat og offentlig sektor.

– Flere av dem jobber med sensitive og samfunnskritiske forhold, og stiller helt spesielle krav til måten linjene dokumenteres og merkes på.

Bygger der kundene vil

Nettet til Hafslund Fiber har en stamnettstruktur som er basert på de mest relevante knutepunktene for datatrafikk i Oslo. Utbygging av kundeaksessene er primært drevet av hvor kundene vil ha dem. Nettverket er tjenestenøytralt og operatørnøytralt.

Nettopp operatørnøytralitet er noe som blir stadig viktigere for selskapets kunder.

– Vi er en typisk grossist, og utfordrer som sådan ikke våre egne kunder i kampen om sluttbrukerne. I de fleste andre tilfeller må tilbydere kjøpe fiberkapasitet fra selskaper som konkurrer om de samme sluttkundene. Hos oss er de trygge på å slippe dette, sier Fuglevik.

Les om saken i Telekomrevy her

Kontaktinformasjon

Henrik Fuglevik, Hafslund Fiber

henrik.fuglevik@hafslundfiber.no

924 00 715

Tjenester