Sognenett inngår samarbeid med Hafslund Fiber

Bredbåndselskapet Sognenett, med hovedsete i Sogndal, har inngått samarbeid med Hafslund Fiber om mørk fiber-nett i Oslo. Fiberen binder Sognenetts infrastruktur sammen lokalt og nasjonalt, med trygge løsninger for datasentre og kunder.

De første leveransene til Sognenett er utført i henhold til Sognenetts spesifikasjoner. Daglig leder i Sognenett, Ole Petter Hatlevoll, er meget tilfreds:

 

– Sognenett er godt fornøyd med løsningene som Hafslund Fiber har levert til oss. Dialogen har vært god og tydelig fra dag én, og utfordringer er blitt løst på en strålende måte.

Administrerende direktør for Hafslund Fiber, Tore Røraas, er veldig glad for at Sognenett har valgt å samarbeide med Hafslund Fiber. 

– Det har i lang tid manglet et tilbud av mørk fiber i Oslo, og vi har derfor påtatt oss oppgaven å bygge et nett som lever opp til etterspørselen, sier Røraas. 

Røraas mener Sognenetts valg viser at Hafslund Fiber er på rett vei. Han håper flere andre regionale og lokale operatører vil velge som Sognenett. 

– Dialogen har vært god og tydelig fra dag én, og utfordringer er blitt løst på en strålende måte

Hafslund Fiber, som eies av fjernvarmeselskapet Hafslund og Oslo kommune, bygger mørk-fibernett med utgangspunkt i rørene til fjernvarmenettet til Hafslund i Oslo. Nettet ligger dypere i bakken enn tradisjonelle telekomnett, har høy oppetid og markedets høyeste krav til sikkerhet. Hafslund Fiber legger stor vekt på at tjenester og service skal legges best mulig til rette for aktører som har behov for mørk fiber i hovedstaden. Dette bevises blant annet via full transparens overfor kundene gjennom nye spesialbygde informasjonssystemer, med realtime dokumentasjon av traséer, fiberkabler m.m.

Om Sognenett:

Sognenett AS ble grunnlagt i 2007 og er et selskap eid av lokale energiselskaper i Sogn. Sognenett er i dag den største leverandøren av fiber i Sogn, med kommunene Sogndal, Vik, Luster, Lærdal og Aurland som sine hovedområder. Sognenett tilbyr kommunikasjonstjenester både til privatmarkedet, offentlig forvaltning, operatører og bedriftsmarkedet. Nasjonalt tilbyr de også enkelte carrier-tjenester samt aksessleveranser for enkeltkunder. Sognenett er en Telia-Partner og leverer deres TV-tjenester.

Om Hafslund fiber:

Hafslund Fiber er en del av Hafslund-konsernet, som er heleid av Oslo kommune. Vi tilbyr fiberinfrastruktur i Oslo-området med kapasitet og robusthet til å frakte de enorme datamengdene som kreves i fremtidens informasjonssamfunn – på den tryggeste og mest fleksible måten som er teknologisk mulig.

Kontakt:

Hafslund Fiber: 
CEO Hafslund Fiber AS, Tore Røraas tore.roraas@hafslundfiber.no

Sognenett:
Daglig Leder Sognenett AS, Ole Petter Hatlevoll; 990 91 971 / oph@sognenett.no

Tjenester