Oslo er Norges knutepunkt nummer én

Oslo er hovedstad også for nettrafikken. En ny rapport fra Nkom stadfester at det er en «stor konsentrasjon av etableringer og sammenknytninger i Oslo-regionen». Oslo, Norges hovedstad. Her ligger store deler av statsapparatet, her bor det mest folk, og her er det flest virksomheter. Det er også i Oslo du finner brorparten av landets datasentre. […]

Tjenester