Intility

Hafslund Fiber er et datterselskap av Hafslund Oslo Celsio. Hafslund Oslo Celsio eies av Hafslund (60%), Hitec Vision (20%) og Infranode (20%). Denne eierkonstellasjonen gir Hafslund Fiber tilgang til et omfattende industrielt og finansielt nettverk som muliggjør rask og omfattende utvikling av fiberinfrastruktur.

Med operatørnøytral mørk fiber fra Hafslund Fiber, får vi alt det vi trenger. Og kun det!

Hafslund Fiber er et datterselskap av Hafslund Oslo Celsio. Hafslund Oslo Celsio eies av Hafslund (60%), Hitec Vision (20%) og Infranode (20%). Denne eierkonstellasjonen gir Hafslund Fiber tilgang til et omfattende industrielt og finansielt nettverk som muliggjør rask og omfattende utvikling av fiberinfrastruktur.

Se hva andre kunder sier

Bulk

Datasenter

Hafslund Fibers skreddersydde mørk fiber-løsninger går godt sammen med Bulks tilnærming til overlegen service og state-of-the-art fasiliteter.

Blix

ISP

Blix valgte Hafslund Fiber på grunn av deres grønne og sikre tjenester.

Sognenett

Lokal operatør

Dialogen har vært god og tydelig fra dag én, og utfordringer har blitt løst på en strålende måte

Tjenester