Feilmelding

Opplever dere feil med tjenester levert av Hafslund Fiber?

Kontakt vår døgnbemannede NOC på tlf. +47 412 43 842

Det er dessverre ikke mulig å sende inn feilmeldinger elektronisk/pr. e-post. Dette fordi vi ønsker å være helt sikre på at meldingen når frem, og ikke stanses i spam-filter eller av andre årsaker ikke når frem til NOC umiddelbart. Ved å kontakte oss på telefon sikrer man at saken blir registrert direkte, og at feilsøk dermed kan starte omgående. Etter registrert feilmelding vil NOC følge opp kunden i tråd med avtalte intervaller.

 

Tjenester