Om oss

Hafslund Fiber er en del av Hafslund-konsernet som er heleid av Oslo kommune. Vi tilbyr fiberinfrastruktur i Oslo-området med kapasitet og robusthet til å frakte de enorme datamengdene som kreves i fremtidens informasjonssamfunn – på den tryggeste og mest fleksible måten som er teknologisk mulig.

Vi leverer mørk fiber og passive bølgelengder, noe som gir deg som kunde full kontroll på all data som transporteres over fibernettet. Våre tjenester er fullt ut operatørnøytrale, slik at du selv kan velge leverandør av tjenester og komponenter knyttet til infrastrukturen din, uten å måtte knytte den grunnleggende fiberforbindelsen opp mot uoversiktlige standardavtaler. Du beholder kontrollen.

Derfor velger våre kunder oss

Markedsledende kvalitet

Som rendyrket mørkfiberoperatør tenker vi annerledes enn tradisjonelle telekomoperatører. Vi konsentrerer oss utelukkende om velfungerende infrastruktur, noe som gir våre kunder maksimal kontroll, frihet og fleksibilitet. Vårt neste generasjons fibernett er designet og bygd med ett mål for øyet: å gjøre fiber med markedsledende ytelse tilgjengelig for våre kunder.

Vi legger noen enkle, men viktige, prinsipper til grunn for hvordan vi bygger nettet vårt: Sveis der du kan, patch der du må. Vi søker alltid etter lavest mulig demping, tap og refleksjon. Segmentering av tuber og kabler gjøres på en måte som minimerer jobbing i etablerte nett. 

Vi velger selvsagt alltid korteste rute fra A til B i nettet for våre kunder. I tillegg har våre kunder alltid oversikt over sine samband i vår kundeportal. 

Skreddersøm av redundans skjer i tett dialog med deg som kunde, noe som muliggjør at vi kan garantere 100% oppetid. 

Vi ikke bare snakker om sikkerhet – vi etterlever det i praksis.

Våre spesialister skreddersyr løsninger

Vi leverer alt fra skreddersøm av redundante transportnett, med stort antall fiberpar til standardiserte sluttkundeaksesser. Dette leveres som mørk fiber eller passive bølgelengder (CWDM). Våre kunder er teleoperatører og bedriftskunder med ekstreme krav til kapasitet, oppetid og kvalitet.

Dokumentasjon av infrastruktur

Vi setter ikke ut dokumentasjonen av nettet vårt til underleverandør. All dokumentasjon foretas av egne ansatte, og gjøres tilgjengelig for våre kunder i markedsledende systemer som sikrer sporbarhet, presisjon og robusthet. 

Som kunde har du egen innlogging til Hafslund Fibers egenutviklede kundesystem. Her får kunder fullt innsyn i sitt eget nett, mulighet for å få priser på “on og off” nettforespørsler, følge status på pågående leveranser, samt andre relevante aspekter ved kundeforholdet ditt.

Trygge føringsveier under bakkenivå

I 2019 dokumenterte Vista Analyse hvordan fjernvarmeinfrastruktur er mye mindre utsatt for graveskader, sammenlignet med tradisjonelle føringsveier for elektronisk kommunikasjon. Rapporten fra Vista Analyse var bestilt av Kommunaldepartementet.

Fordi vi er en del av Hafslund-konsernet, benytter vi i stor grad de sikreste fremføringsveiene i markedet – trekkerør som ligger sammen med fjernvarmenettet. Det betyr at kablene våre i store deler av byen ligger på nærmere 2 meters dybde, og at de er beskyttet av fjernvarmerør. Dette gjør graveskader mindre sannsynlig. 

Operatørnøytral partner

Hafslund Fiber leverer kun operatørnøytrale fiberlinjer. Det betyr at du selv velger tjenesteleverandør og tilknytningsmåte. Vi leverer alt fra skreddersøm av redundante transportnett med stort antall fiberpar, til standardiserte sluttkundeaksesser.

Som en ekte grossist er vårt mål at kundene våre skal lykkes. Derfor konkurrerer vi aldri med dem om å levere tjenester og innhold til sluttbrukerne.

Vi ser fordelen av et godt partnerskap, og lager gjerne spesialavtaler knyttet til volum, varighet og omfang. Vi ønsker å møte behovene din, og legge til rette for at samarbeidet kan utvikle seg til et godt partnerskap. 

Økonomisk gunstig

Hafslund Fiber jobber bare med den grunnleggende fiberinfrastrukturen. Vi har lang erfaring med å legge fibernett, og bruker ingen ressurser på å bygge tjenester på toppen av selve råvaren i nettet: fiberforbindelsen. På den måten følger det ingen fordyrende og unødige tjenester knyttet til en avtale med oss. 

Kundeservice

Gjennom kundeportalen vår skapes full åpenhet om forespørsler, bestillinger og leveranser. Dette gjør det enkelt for kundene våre å planlegge og styre egne prosjekter og leveranser.

I portalen gis det pristilbud og estimerte leveringstider. I nær fremtid vil det være mulig å få verdifull innsikt, for eksempel markedsinformasjon brutt ned på bygningsnivå og oversikt over ruting på linjer. Dette hjelper kundene våre med å planlegge effektive salgs- og markedsaktiviteter, og sørger for enklest mulig drift av løsningene basert på infrastruktur kjøpt fra oss.

Skulle det oppstå feil, er vår døgnbemannede NOC (Network Operations Center) klar til å hjelpe deg. Senteret ligger selvsagt i Norge, og medarbeiderne er både norsk- og engelsktalende.

Hafslund Fiber hjelper sine kunder med å lykkes.

Kontakt

Har du spørsmål om våre tjenester? Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Tjenester